Punkt af interesse nær ved -4.248438, 15.268636

Åben kort
Lokal tid:
01:02:06

Hotel Muesse

Rajec Road, Kintelle Brazzaville, Brazzaville
point_of_interestLæs mere

Maya Maya International Airport

Brazzaville
airportLæs mere

Abibou Hôtel

39 Rue Bankoua Moukondo, Brazzaville
lodgingLæs mere

Flat Hotel

67 Avenue Nelson Mandela, Brazzaville
lodgingLæs mere

Bold Hotel

Rue de Reims Face de BGFI Bank, Brazzaville
lodgingLæs mere

Hotel La Perle

175 Avenue de l'Amitié, Brazzaville
lodgingLæs mere

Chambres d hotes du congo

Bacongo (Pissa) et Diata (la corniche), Brazzaville
lodgingLæs mere

Pacific Hotel

28, rue Kouilou, la poudrière 1er arrêt au bord de l'aeroport. La poudrière, Brazzaville
lodgingLæs mere

Mikhael's Hotel

Avenue Nelson Mandela, Brazzaville
lodgingLæs mere

Hotel le Tresor 2

Avenue Félix Eboue En Face Du Tresor Public - Centre Ville, Brazzaville
lodgingLæs mere

Olympic palace Hôtel

Brazzaville
lodgingLæs mere

Délégation Générale des Grands Travaux

Avenue du Serg Malamine, Brazzaville
point_of_interestLæs mere

Hotel Steven

132 bis rue lenin, Brazzaville
lodgingLæs mere

Class Hotel

A cote de l'ambassade de Chine, Face a Bayardelle, Nouveau Marechal Iyautey Maya-Maya, Brazzaville
lodgingLæs mere

Youf House

Ex camp Ept vers école militaires des cadets, Brazzaville
lodgingLæs mere

Hotel Africa Global

1555 Avenu cite des 17, Moukondo, Brazzaville
lodgingLæs mere

Kambala Guest House

Residence Les Flamboyants, Brazzaville
lodgingLæs mere

Hotel Olympic Palace

15 Avenue de l'Amitié, Brazzaville
lodgingLæs mere

📑 Alle kategorier i Congo

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning