Logi i Congo

Åben kort
Lokal tid:
02:07:51

Chambres d hotes du congo

Bacongo (Pissa) et Diata (la corniche), Brazzaville
lodgingLæs mere

Elbo appartement hotel

Brazzaville
lodgingLæs mere

Résidence Saint-Jacques Brazzaville

381 rue du Ruisseau Centreville Proche Banque Banque Sino Congolaise Centreville, Brazzaville
lodgingLæs mere

Hotel le Tresor 2

Avenue Félix Eboue En Face Du Tresor Public - Centre Ville, Brazzaville
lodgingLæs mere

Hotel Quirin

Case 246 Batignolles, Makélékélé
lodgingLæs mere

Hotel Scaimba

21 Av de la base, Moungali
lodgingLæs mere

Hotel Africa Global

1555 Avenu cite des 17, Moukondo, Brazzaville
lodgingLæs mere

King Maya

Rue Mampiri, Brazzaville
lodgingLæs mere

Hôtel de l'Aéroport

Brazzaville
lodgingLæs mere

Hotel Maestro 2

Brazzaville Quartier la Poudriere, Moungali
lodgingLæs mere

Pefaco Hotel Maya Maya 5* · Brazzaville · République du Congo

Boulevard Denis Sassou Nguesso, Brazzaville
lodgingLæs mere

Residence Pemba Brazzaville

12 rue mossendjo diata makélékélé, Makélékélé
lodgingLæs mere

Pavillon Nicolas

Avenue des Trois Martyrs, Brazzaville
lodgingLæs mere

Residence 2a

24 Rue du Pool la Poudrière, Makélékélé
lodgingLæs mere

Hôtel Résidence PEMBA

Brazzaville
lodgingLæs mere

Pacific Hotel

28, rue Kouilou, la poudrière 1er arrêt au bord de l'aeroport. La poudrière, Brazzaville
lodgingLæs mere

Hotel Granilia 1

30 rue Jacob-Binaki, Makélékélé
lodgingLæs mere

Potal Hotel

32 Rue Llikouala Pot Poto, Moungali
lodgingLæs mere

Communica

Avenue de l'ORSTOM, Brazzaville
lodgingLæs mere

📑 Alle kategorier i Congo

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning