Sundhed i Congo

Åben kort
Lokal tid:
01:42:31

Chambres d hotes du congo

Bacongo (Pissa) et Diata (la corniche), Brazzaville
lodgingLæs mere

Elbo appartement hotel

Brazzaville
lodgingLæs mere

Café CHOCO

Avenue Guynemer, Brazzaville
restaurantLæs mere

Hospital Central Des Armées

Avenue Du Mont Des Arts, Brazzaville
hospitalLæs mere

Église Baptiste Évangélique Missionnaire

02, rue Koua, Kinsoundi, Brazzaville
churchLæs mere

INFORMATICA COMPUTER SOLUTION

Avenue Du Mont Des Arts, Brazzaville
electronics_storeLæs mere

Okwutex Motor Parts

Avenue de la Base, Brazzaville
storeLæs mere

Résidence Saint-Jacques Brazzaville

381 rue du Ruisseau Centreville Proche Banque Banque Sino Congolaise Centreville, Brazzaville
lodgingLæs mere

Primary School Alphonse Massamba-Débat

Brazzaville
schoolLæs mere

Hotel le Tresor 2

Avenue Félix Eboue En Face Du Tresor Public - Centre Ville, Brazzaville
lodgingLæs mere

Pharmacie Letis 2

23 rue Mampiri, Brazzaville
pharmacyLæs mere

Hotel Quirin

Case 246 Batignolles, Makélékélé
lodgingLæs mere

Russian food & Culture

Rue Yamba, Brazzaville
restaurantLæs mere

Marché de Diata

Brazzaville
point_of_interestLæs mere

Vandome Village

Quartier BOPAKA, BATIGNOLE, 123 Rue Matsion Zoulou, Brazzaville
night_clubLæs mere

Café Maya

aéroport zone fret .tarmac
restaurantLæs mere

📑 Alle kategorier i Congo

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning