Etablering nær ved -4.306552, 15.292651

Åben kort
Lokal tid:
05:31:23

Brazzaville

Brazzaville
localityLæs mere

Flat Hotel Alhdeef

Avenue Du Port Numero 15 Commune De La Gombe Kinshasa, Kinshasa
point_of_interestLæs mere

Hotel Memling

Avenue Rep Du Tchad, Kinshasa
lodgingLæs mere

White House Apartment

av Tangu 17, Socimat , Ngaliema White house building, Kinshasa
lodgingLæs mere

Shark Club

Avenue Uvira, Kinshasa
point_of_interestLæs mere

Pullman Kinshasa Grand Hotel

4, Avenue des Batetela, Kinshasa 9535
lodgingLæs mere

Villa 19

19 Avenue Du 24 Novembre, Kinshasa
lodgingLæs mere

Star Hotel II

Avenue Des Huileries Avenue Kalembelembe , no135, Kinshasa
lodgingLæs mere

Institut Supérieur des Techniques Appliquées ISTA

Afrique, Kinshasa
universityLæs mere

CEPAS

Avenue Père Boka, Kinshasa
universityLæs mere

Hotel La Perle

175 Avenue de l'Amitié, Brazzaville
lodgingLæs mere

Bold Hotel

Rue de Reims Face de BGFI Bank, Brazzaville
lodgingLæs mere

Flat Hotel

67 Avenue Nelson Mandela, Brazzaville
lodgingLæs mere

Mikhael's Hotel

Avenue Nelson Mandela, Brazzaville
lodgingLæs mere

Stade des Martyrs

Avenue Des Huileries, Kinshasa
stadiumLæs mere

📑 Alle kategorier i Congo

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning