Etablering nær ved -4.254071, 15.23168

Åben kort
Lokal tid:
01:06:11

Brazzaville

Brazzaville
localityLæs mere

Hotel Muesse

Rajec Road, Kintelle Brazzaville, Brazzaville
point_of_interestLæs mere

Maya Maya International Airport

Brazzaville
airportLæs mere

Pacific Hotel

28, rue Kouilou, la poudrière 1er arrêt au bord de l'aeroport. La poudrière, Brazzaville
lodgingLæs mere

Chambres d hotes du congo

Bacongo (Pissa) et Diata (la corniche), Brazzaville
lodgingLæs mere

Amaritsah Club Hotel

impasse lycée Javauhey Impasse lycée Javauhey Centre ville, Brazzaville
lodgingLæs mere

Hotel le Tresor 2

Avenue Félix Eboue En Face Du Tresor Public - Centre Ville, Brazzaville
lodgingLæs mere

Abibou Hôtel

39 Rue Bankoua Moukondo, Brazzaville
lodgingLæs mere

JPK Hébergement

ZI Songolo, Brazzaville
lodgingLæs mere

Hotel Africa Global

1555 Avenu cite des 17, Moukondo, Brazzaville
lodgingLæs mere

Kimia Services

02ruekoussoississa moukondo comus, Brazzaville
lodgingLæs mere

Grande Bibliothèque Universitaire

Avenue des Premiers Jeux Africains, Brazzaville
universityLæs mere

TOTAL MFILOU

MAIRIE DE MFILOU, Brazzaville
gas_stationLæs mere

School French St Exupery De Brazzaville

Brazzaville
point_of_interestLæs mere

Délégation Générale des Grands Travaux

Avenue du Serg Malamine, Brazzaville
point_of_interestLæs mere

Genc Congo

Plateau des, 15 ans, Brazzaville
schoolLæs mere

King Maya

Rue Mampiri, Brazzaville
lodgingLæs mere

📑 Alle kategorier i Congo

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning